Komisioni në fjalë në dy mbledhjet e kaluara ka shqyrtuar këtë vendim, për të cilin ka pasur kritika nga opozita.

Komisioni po ashtu ka miratuar vendimin e Qeverisë për zgjedhjen e Bordit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale.