Ministrja e Arsimit, Shkëncës, Tekonologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) Arbërie Nagavci, tha se mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve është qëllimi kryesor i Qeverisë dhe ministrisë që udhëheq.

Ajo në publikimin e doracakut për mësimdhënës me aktivitete mbi të drejtat e fëmijëve, shtoi se të drejtat e fëmijëve janë pjesë e kurrikulave të procesit mësimor, duke shtuar se edukimi është esenca dhe bazamenti i një shoqërie.

Sipas saj, duhet që të rritet ndërgjegjësimi i mësimdhënësve për të drejta e fëmijëve, por edhe këta të fundit të dinë më shumë për të drejtat dhe liritë e tyre.

“Ky doracak ofron rritje dhe ndërgjegjësim për mësimdhëniet në lidhjen me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve si dhe u ofron nxënësve mundësi të dinë për të drejtat e tyre”.

“Ky doracak ngrit cilësinë në arsim. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të fëmijëve është qëllim i Qeverisë dhe ministrisë. Të drejta e fëmijë janë pjesë e kurrikulave tona, janë pjesë e procesit mësimor”.

“Ne në ministri jemi duke punuar në implemtimin e ligjit për mbrojtjen e fëmijëve në shumë fusha, duke filluar nga dhuna e deri te ndalja nga shkolla. Edukimi është esencë dhe bazament i një shoqërie”.

“Implementimi i këtij doracaku duhet të jetë pjesë e përditshme e pandalshme e mësimdhënësve. Doracaku është online në ueb faqen e MAShTi, kopje fizike do të shpërndahen edhe në shkolla, atë mund ta kenë edhe prindërit dhe ata që kanë interes. Respektimi i të drejtave të fëmijëve duhet te jetë pjesë e synimeve dhe qëllimeve tona të përditshme”.

Habit Haradini, drejtor për Qeverisje të Mirë në zyrën e kryeministrit, tha se po punohet në hartimimin e akteve nënligjore për mbrojtjen e fëmijëve, raporton EO.

“Mbrojtja e fëmijëve kërkon angazhimin e të gjithëve pa përjashtim. Për ne si Qeveri kjo është prioritet dhe jemi në progresin më të madh në nxjerrjen e akteve nënligjore dhe po bëjmë harmonizimin e tyre. Ky bashkëpunim sjell progres, këtë e kemi obligim për fëmijët”.

Kanarina Shehu, nga Save the Children, tha se synojnë që fëmijët të kuptojnë të drejtat e tyre dhe të kërkojnë llogari.

“…kemi mbështetur ministrinë për ngritjen e kapaciteteve. Kemi filluar të punojmë edhe për të drejtat e fëmijës”.

“Ky doracak është shërbim adekuat, me të cilin synojmë që fëmijët të kuptojnë të drejta e tyre dhe kërkimit të llogaridhënies gjatë vijimit të edukimit”.

 

By admin2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *