Fjalë hyrëse nga Gresa Caka Nimani (Kryetare e Gjykatës Kushtetuuese, Republika e Kosovës) dhe Zeinah Salahi (Udhëheqëse e Misionit për Kosovë, USAID); dhe Panelistet Nita Shala (Zëvendësministre e Drejtësisë), Arjeta Sadiku (Anëtare e Këshillit Gjyqësor të Kosovës), Doarsa Kica Xhelili (Deputete, Parlamenti i Republikës së Kosovës) dhe Albina Shabani Rama (Presidente, Gjykata Themelore Prishtinë). Ndërsa, ky forum do të moderohet nga Vjosa Shkodra (Avokate Komerciale, USAID Programi për Drejtësi Komerciale) dhe Kujtesa Nezaj Shehu (Avokate Komerciale, SDP Kosova).