Sot vazhdon seanca plenare e Kuvendit të Kosovës.

Rendi i ditës

5. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-065 për Produktet Biocide,
6. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08-L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike,
7. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-029 për punimet nga metalet e çmuara,
8. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2020,
10. Zgjedhja e zëvendësdrejtorit të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit,
11. Zgjedhja e anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

 

Vendi: Salla e seancave plenare Koha: 10:00

By admin2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *